6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsili

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu'nun "Pay Gruplarının Yönetim Kurulunda Temsil Hakkı" başlığını taşıyan 360. maddesi ana sözleşmede öngörülmek koşulu ile belirli pay gruplarının (ve azınlığın) yönetim kurulunda temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. 1956 tarihli Ticaret Kanunu'nda bulunmayan bu hüküm İsviçre Borçlar Kanunu'nun 709. maddesinden alınmıştır.