Elektronik Ortamda Anonim Şirket Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum

Online (çevrimiçi) genel kurul uygulaması, Amerika'da 2000 yıllarında başlamasına rağmen, Avrupa?da çok yenidir. Hukukî reformların en hızlı yapıldığı Almanya'da bile internet destekli genel kurul toplantılarının geçerli olarak ancak 01.09.2009 tarihinden itibaren yapılabildiğini söylersek, sanırım konu daha iyi anlaşılabilir.