Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Denetçinin Sorumluluğu, Alman Sistemi mi, İsviçre Sistemi mi?

Yeni Türk Ticaret Kanunu, özellikle anonim ve limited şirketler alanında getirdiği esaslı değişikliklerle şirketler hukukuna yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu değişikliklerden belki de en çarpıcı olanı, bu şirketlerin denetim sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır. Artık bağımsız dış denetim zorunludur. Yeni Kanun, bu şirketlerdeki iç denetim sistemiyle ilgili özel bir hüküm içermemektedir. Bu şirketlerin denetimini yapma yetkisi ve görevi, kanunen bağımsız dış denetçiye tanınmıştır.