Yazarlar ve Makaleleri

Makale Başlığı Makale Kategorisi Yayın Tarihi
Başlarken Genel 13/12/2011 - 19:10
Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı'nın Özgeçmişi Genel 13/12/2011 - 20:00
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunda Belirli Grupların Temsili Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 13/12/2011 - 20:25
Cash Pooling (Nakit Havuzu) ve Alman Hukukunda Sermayenin Korunmasına İlişkin Maddelerde Cash Pooling Lehine Yapılan Değişiklik (§ 57/I/c.3 AktG, § 30/I/c.2 GmbHG) Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 04/06/2012 - 22:41
Elektronik Ortamda Anonim Şirket Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 13/12/2011 - 20:15
Yeni Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde "Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu Ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri" Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 13/12/2011 - 20:20
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Denetçinin Sorumluluğu, Alman Sistemi mi, İsviçre Sistemi mi? Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 10/02/2012 - 23:23
6552 Sayılı Torba Kanun ile TTK md. 371’e Eklenen Yedinci Fıkraya İlişkin Değerlendirmeler Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 13/11/2014 - 01:06
Holding Şirketlerde Kanuni Yedek Akçelerin Kullanımı Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 02/12/2017 - 17:13
Çıkmaya Katılma Ticaret Şirketleri/Ortaklıkları 13/12/2011 - 20:10
Kök Hücrenin Patentlenebilirliği Fikri Mülkiyet Hukuku 03/05/2016 - 11:01
Şirketin Kendi Paylarını İktisabına İlişkin 10.08 2011 Tarih ve 26/767 Sayılı SPK İlke Kararının 6762 Sayılı TTK Çerçevesinde Değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Hukuku 10/02/2012 - 23:17