Çıkmaya Katılma

Çıkmaya katılma, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nun (?YTK?) limited ortaklıklar (?LO?) hukukuna getirdiği bir yeniliktir. Temellerini bir taraftan eşit işlem ilkesiyle (YTK m. 627), bir hakkın kötüye kullanılamayacağı kuralında (MK m. 2.2), diğer taraftan da, usul-dava ekonomisini sağlama anlayışında bulan bu kurum, 2005 tarihli ?limited ortaklıklar hukuku reformu? ile İsv. BK?nın 822a. maddesinde yer almış, oradan da YTK?nın 639. maddesiyle Türk limited ortaklıklar hukukuna girmiştir.