Makale Gönderimi

Yayım Yönergesi

  1. Arslanlı Bilim Arşivi hakemli bir sitedir (nehir dergisidir).
  2. Arslanlı Bilim Arşivine gönderilecek yazılar, özgün, bilimsel erki yansıtır nitelikte, bilim etiği ile akademik nezakete ve üsluba uygun, polemikten uzak, başka yerde yayımlanmamış olmalıdır; yayımlanmak üzere başka yere gönderilmiş olmamalıdır. 
  3. Arslanlı Bilim Arşivinde yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez. Yazı yayımlanmak için kabul edildiği takdirde, zaman damgası ile işaretlenir ve Arslanlı Bilim Arşivi yayın hakkının sahibi olur. Arslanlı Bilim Arşivinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Bu kural yazarlar için de geçerlidir.
  4. Makaleler alfabetik olarak yazarın soyadına göre yayımlanır.
  5. Kabul edilen fakat bu yayım yönergesine uymayan yazıların düzeltilmesi yazardan istenir; düzeltilmeyen yazılar yayımlanmaz.
  6. Yazar adının, soyadının, adresinin, unvanının ve görev yerinin varsa e-mail adresinin açık olması, müstear ad kullanılmaması şarttır.
  7. Yazılar bilgisayarda, Microsoft Word formatında yazılmalıdır. Ana metin Verdana 10 punto, dipnotları Times New Roman 10 punto, satır aralığı 1,5 olarak hazırlanmalıdır.
  8. Sistematik olarak I, A, 1, a, i düzeni uygulanmalıdır. Ana başlık bold, büyük harf, alt başlıklar bold ve her kelimenin baş harfi büyük olmalıdır. 
  9. Sayfa formatı üstten 4 cm, alt, sağ ve soldan 3 cm olarak ayarlanmalıdır. 
  10. Dipnotlar ve referanslar bilimsel kurallara uygun verilir. Bu elektronik dergiye yapılacak yollamalarda ?Arslanlı Bilim Arşivi? kısaltması kullanılır.

Göndereceğiniz makale, doc veya docx formatlarında olmalı ve boyutu maksimum 2 Mb olmalıdır.