Fikri Mülkiyet Hukuku

Kök Hücrenin Patentlenebilirliği

Kök hücrenin patentlenip patentlenemeyeceği tartışmaları 6 Temmuz 1998 tarihli 98/44/AT sayılı “Biyoteknolojik Buluşların Hukukî Korunmasına İlişkin Yönerge” (“BiyotekYön”/”Yönerge”)[1] ile başlamıştır. Yönerge kök hücre hakkında doğrudan bir hükmü içermemesine rağmen insan embriyosuna ilişkin yasaklayıcı bir hüküm tartışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.