Sermaye Piyasası Hukuku

Şirketin Kendi Paylarını İktisabına İlişkin 10.08 2011 Tarih ve 26/767 Sayılı SPK İlke Kararının 6762 Sayılı TTK Çerçevesinde Değerlendirilmesi

SPK?nın Kararı, payları İMKB?de işlem gören tüm şirketlerin, ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin yüzde onunu aşmayacak şekilde kendi paylarını iktisap etmesine, Karar?da öngörülen usullere uyulmak kaydıyla izin vermektedir. Buna göre, İMKB?de işlem gören şirketler, genel kurulun en fazla 18 aylık süre için vereceği bir yetkiye dayanılarak alınacak bir yönetim kurulu kararı ile, ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin yüzde onuna kadar olan paylarını, ivazlı olarak İMKB?de iktisap edebileceklerdir.